Διασχιστικές Διαταραχές

Το βασικό χαρακτηριστικό των Διασχιστικών Διαταραχών είναι κάποια διάσπαση /διάσχιση στις συνήθως συντεθειμένες λειτουργίες της συνείδησης, της μνήμης, της ταυτότητας ή της αντίληψης του περιβάλλοντος. Η διάσπαση αυτή μπορεί να είναι ξαφνική ή βαθμιαία, παροδική ή χρόνια.

Διαταραχές προσωπικότητας

Διαταραχές της Προσωπικότητας

Η διαταραχή προσωπικότητας είναι ένας τύπος ψυχικής διαταραχής στην οποία έχετε ένα άκαμπτο και ανθυγιεινό πρότυπο σκέψης, λειτουργίας και συμπεριφοράς.