ΔιαταραχέςΘεραπείαGuestbooke-mailΣκοπόςΔημοσιεύσειςΒιογραφικόForum


Yποβάλετε μια Νέα Ερώτηση

Σύνολο ερωτημάτων: 299 Σελίδα: Επιλέξτε κατηγορία:   


Ψυχοθεραπεία


Ήρα    07/02/2015 19:02
Χαίρετε! Στην ειδικότητα της ψυχιατρικής ΕΚΤΟΣ από την εκπαίδευση στις ψυχοθεραπευτικές μεθόδους ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ και η ψυχοθεραπεία του ειδικευόμενου ψυχιάτρου-ψυχοθεραπευτή Ή η ψυχοθεραπεία του είναι προαιρετική κι αν θέλει την κάνει? Πολλές ευχαριστίες για την απάντησή σας!

Η προσωπική ψυχοθεραπεία προτείνεται περισσότερο στην περίπτωση ακολούθησης αμιγώς της μεθόδου ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας (της λεγόμενης κλασικής ψυχανάλυσης). Αν και η γνώση του εαυτού είναι η πλέον αναγκαία προϋπόθεση για την εύστοχη λειτουργία του ειδικού, ωστόσο ο τρόπος επίτευξής της δεν είναι μοναδικός. Ταυτόχρονα, η υποχρεωτική τήρηση των κανόνων ή κανονισμών δεν εγγυάται την επιτυχία των θεμιτών στόχων.Ήρα    06/02/2015 21:52
Καλησπέρα σας! (α) Είναι κακό ένας θεραπευόμενος να αμφισβητεί τον θεραπευτή? Και γενικότερα είναι κακό ένας ασθενής να αμφισβητεί κάποια πρόταση θεραπείας και να το συζητάει με το γιατρό του ? Είναι προσβλητικό για το γιατρό ή πρέπει να δεχτεί να το συζητήσει? (β)Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ο ψυχοθεραπευτής πρέπει να κρατά σημειώσεις ή μαγνητοφώνηση? Ευχαριστώ και πάλι !!!

(α) Ο τρόπος αντιμετώπισης μιας αμφισβήτησης εξαρτάται από την ψυχοσύνθεση του ειδικού και από το βαθμό επιρροής των ανασφαλειών του. Ο βασικός στόχος του σκεπτόμενου θεραπευτή είναι να συνδράμει όσο είναι δυνατό περισσότερο στην ανάπτυξη της σκεπτόμενης προσωπικότητας του εποπτευόμενού του, η οποία θα είναι σε θέση να παρατηρεί, να συγκρίνει, να αναλύει τα δεδομένα και να εξάγει εύστοχα συμπεράσματα ώστε να έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέρχεται αυτόνομα τις προκλήσεις της καθημερινότητας διατηρώντας την ψυχική του ισορροπία. Υπό αυτή την έννοια η αμφισβήτηση και η ανταλλαγή απόψεων όχι μόνο δεν είναι απαγορευμένες ή μεμπτές, αλλά αντίθετα είναι προσδοκώμενες και θεμιτές, διότι η δογματική προσήλωση στα λεγόμενα του ειδικού υποδηλώνει την έλλειψη της πρωτοβουλίας και την τάση ανάθεσης της ευθύνης στους άλλους που προφανώς αργά η γρήγορα θα καταλήξουν στη δυσαρέσκεια με την τρέχουσα πραγματικότητα. Ενώ η αντιμετώπιση της αμφισβήτησης ως προσβολής και η έλλειψη διάθεσης ή ικανότητας επεξήγησης συνήθως έχουν στο παρασκήνιό τους είτε προσωπικές ανασφάλειες, είτε έλλειψη αναγκαίας γνωστικής βάσης. (β) Η καταγραφή των λεπτομερειών της συνεδρίας έχει περισσότερη σημασία κατά την επίβλεψη, δηλαδή, όταν ο θεραπευτής είτε βρίσκεται στη διαδικασία εκπαίδευσης, είτε επιθυμεί να λαμβάνει μια αντικειμενικότερη αντίληψη του επιβλέποντα. Η μεθοδολογία αυτή χαρακτηρίζει περισσότερο την κατεύθυνση όπου ψυχολογική παρέμβαση σχετίζεται περισσότερο με τον καθοδηγητικό τρόπο της γενικής ιατρικής, όπου ο ειδικός αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη του πάσχοντα και κάποια ενδεχόμενη αστοχία του μπορεί να έχει αρκετές επιπτώσεις για τον πελάτη του. Ενώ όταν στην περίπτωση διαμόρφωσης ενός διευρυμένου τρόπου σκέψης και αντίληψης, βασισμένου σε εμπλουτισμένη γνωστική βάση περισσότερη σημασία έχουν η ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης, το προσωπικό παράδειγμα του ειδικού, η ικανότητα και η διάθεσή του να μην «κουράζεται» να εξηγεί, να περιμένει και να επαναλαμβάνει έως ότου η νέα γνώση θα αφομοιωθεί και θα γίνει αποδεκτή, η καταγραφή των λεπτομερειών δεν έχει πλέον τόση σημασία ώστε να είναι απαραίτητη. Αν και ο τρόπος λειτουργίας του εκάστοτε ειδικού με τη σειρά του είναι προσωπικό ζήτημα όπου η επιβολή κάποιων αυστηρών παραμέτρων είναι εξίσου αναποτελεσματική όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση επιβολής.Ήρα    05/02/2015 15:07
(α) Αν ο ψυχοθεραπευτής είναι ανασφαλής τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην ψυχοθεραπεία ? (β)Επιτρέπεται κάποιος που έχει αισθήματα προς έναν ψυχοθεραπευτή να ξεκινήσει μαζί του ψυχοθεραπεία ?

(α) Οι ανασφάλειες του ειδικού πάνω απ’ όλα συμβάλλουν στη συναισθηματική εμπλοκή του ειδικού και, ως συνέπεια στην αντικειμενικότητα εκτίμησης και προσέγγισης των επιμέρους ζητημάτων. Ως γνωστό, όπου λείπει αντικειμενικότητα αντίληψης εκεί παρουσιάζονται λανθασμένες αξιολογήσεις και άστοχες επιλογές. Οπότε, η ανασφάλειες του ειδικού ενδεχομένως να εμβαθύνουν τους προβληματισμούς του πελάτη του, παρά να συνεισφέρουν στην επίλυσή τους. (β) Τα συναισθήματα γενικά δε μπορούν να περιοριστούν από απαγορεύσεις, επιβολή ή περιορισμούς. Ωστόσο είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη ότι λόγω των επικρατέστερων αντιλήψεων για την ερωτική σχέση είναι εξαιρετικά απίθανο ένα άτομο που διακατέχεται από ερωτικά αισθήματα και προφανώς ως συνέπεια από τις αντίστοιχες προσδοκίες να είναι σε θέση να δέχεται μια διαφορετική τροπή, να εργάζεται προς τη βελτίωση της αντικειμενικότητας των αντιλήψεών του και να μην απογοητεύεται από την πραγματικότητα. Από την άλλη η σύγχυση των συναισθηματικών σχέσεων με επαγγελματικές δυσκολεύουν τις τελευταίες σε αρκετό βαθμό έως και τις καθιστούν σχεδόν αναποτελεσματικές ως προς τους αρχικούς τους στόχους. Τα συναισθήματα που λειτουργούν ευεργετικά σε μια θεραπευτική σχέση είναι η αίσθηση γενικής ικανοποίησης, άνεσης, αρκετής αποδοχής, ελευθερίας της έκφρασης και των προσωπικών επιλογών. Και επειδή η αίσθηση αυτή είναι αρκετά ελκυστική και στην ερωτική σχέση, αλλά οι πιθανότητες επίτευξής της είναι μικρές ως αποτέλεσμα του δεσμευτικού, περιοριστικού και απαγορευτικού χαρακτήρα των παραδοσιακών μορφών της διαφυλετικής συσχέτισης, επικρατεί η τάση μεταφοράς της σε περισσότερο προσωπικό και προφανώς απωθημένο επίπεδο.Τάσος    01/02/2015 19:16
Συγχαρητήρια για το site ! Θα ήθεα να ρωτήσω γιατί ο ψυχοθεραπευτής να κάθεται σε υψηλότερη (το κάθισμα ενοώ)καρέκλα από του θεραπευόμενου ενώ μεσοαβεί και γραφείο.

Ο τρόπος διαρρύθμισης του χώρου ψυχολογικής παρέμβασης σχετίζεται με την ψυχοσύνθεση του εκάστοτε ειδικού. Η επιλογή του υψηλότερου καθίσματος ενδεχομένως υποδηλώνει την τάση επισήμανσης της ανώτερης ή κυρίαρχης του θέσης (με την έννοια γνώσης και διαχείρισης του συνόλου της κατάστασης), ενώ ο ίδιος τύπους των καθισμάτων περισσότερο συνηγορεί υπέρ της τάσης ισότιμου καταμερισμού των ρόλων. Τέλος, ένα διακοσμητικό εμπόδιο μεταξύ του «θεραπευτή» και του «θεραπευόμενου» επιλέγεται για την αποφυγή της υπερβολικής οικειότητας, η οποία αρχικά καλείται να ανακουφίσει το άγχος των πρώτων επαφών, ενώ στη συνέχεια συμβάλλει στην περισσότερο αντικειμενική προσέγγιση των επιμέρους ζητημάτων μέσω της λιγότερης συναισθηματικής εμπλοκής.χ    23/01/2015 10:40
Καλημέρα σας! Θα ήθελα να μάθω πώς ένας ψυχίατρος γίνεται και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - δεν εννοώ την πιστοποίηση αλλά τι ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΕΠΕΙ να κάνει ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ της ψυχιατρικής του ειδίκευσης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !

Η εκπαίδευση στις ψυχοθεραπευτικές μεθόδους συμπεριλαμβάνεται στη σύγχρονη ειδικότητα της ψυχιατρικής, καταλαμβάνει ένα σημαντικό χρονολογικό της μέρος και εμπεριέχει την άμεση κλινική εξάσκηση υπό την επιτήρηση των έμπειρων ειδικών. Αυτό ωστόσο δε σημαίνει (όπως και σε οποιεσδήποτε άλλες σπουδές) ότι με τη συγκεκριμένη διαδικασία ολοκληρώνεται όλη η προσπάθεια. Στη συνέχεια απαιτείται η προσωπική εξάσκηση (έμπρακτη ενασχόληση), η συνεχή βελτίωση του σκεπτικού, η διαρκής ενημέρωση και η δημιουργική προσέγγιση, η οποία επιτρέπει την εξατομικευμένη ανάλυση του κάθε ζητήματος και την αποφυγή των απερίσκεπτων τυποποιημένων έτοιμων εφαρμογών.χ    23/12/2014 13:12
(α)Τι σημαίνει αν ο θεραπευόμενος μετά τη συνάντηση με τον ειδικό νιώθει άσχημα και sress? (β)Τι γίνεται αν ο ειδικός λέει ψέματα όσον αφορά την επιστημονική του δραστηριότητα, μιλάει για τα προσόντα του και αποπροσανατολίζει συχνά τη συζήτηση? (γ)Γίνεται να βγει οποιαδήποτε διάγνωση στην πρώτη συνάντηση?

(α) Η αίσθηση δυσαρέσκειας μετά από μια συνάντηση μπορεί να σημαίνει τη μη υλοποίηση των προσδοκιών από τη συγκεκριμένη συνάντηση, και εδώ είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί η πραγματική πηγή της. Διότι υπάρχουν περιπτώσεις όταν επικρατεί η προσδοκία άμεσων, εύκολων και γρήγορων αλλαγών, ενώ η πραγματική διάσταση των προβλημάτων λειτουργεί απογοητευτικά. Επίσης είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη ο πιθανός θυμός απέναντι του θεραπευτή που «ξεκουκουλώνει» τους επώδυνους προβληματισμούς, οι οποίοι συνήθως επιμελώς «κουκουλώνονται», και η άμεση έκθεσή τους μπορεί να επιδεινώσει τη μειονεξία. (β). Η μη επαρκής υπέρβαση των προσωπικών ανασφαλειών του θεραπευτή άμεσα και έμμεσα ασκεί δυσμενή επιρροή όπως στη θεραπευτική σχέση, έτσι και στον πελάτη, καθώς ο βασικός ρόλος του θεραπευτή είναι να αποδείξει με έμπρακτα βιώματα διάρκειας ότι η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων σε αρκετό βαθμό βασίζεται στην προσωπική ισορροπία και στους επακόλουθους σεβασμό, ειλικρίνεια, αποδοχή, έλλειψη κτητικότητας κ.λπ. (γ). Η τεκμηρίωση των συμπερασμάτων από την πρώτη συνάντηση εν γένει είναι εφικτή, αλλά η ρεαλιστικότητά τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (για παράδειγμα εάν πρόκειται για μεμονωμένο φαινόμενο ή για το συνδυασμό τους), και σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνεται διαχρονικά.χ    22/12/2014 18:10
Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ψυχοθεραπευτής έχει διάσπαση προσοχης και δεν σ\\\\\\\' αφήνει να ολοκληρώσεις μια συζήτηση και πετάγεται από το ενα θέμα στο άλλο;

Αν και η συμπεριφορά των τρίτων δε μπορεί να ερμηνευτεί αντικειμενικά χωρίς τη δική τους συμμετοχή, υπάρχει ένα ενδεχόμενο ο ίδιος ο ειδικός να διακατέχεται από κάποιες άλυτες συγκρούσεις ή ανασφάλειες που τον ωθούν στη συναισθηματική εμπλοκή και στη συνέχεια στις απότομες ή παρορμητικές αντιδράσεις.Μαρία    20/12/2014 15:58
Γεια σας!Θα ηθελα να με πληροφορησετε για το αντικειμο της ψυχαναλυσης, της ψυχοθεραπειας και της συμβουλευτικης ψυχολογιας; Ποιοι ειναι οι στοχοι τους και περι τινος προκειται η καθε μια απο αυτες; Επισης θα σας ευχαριστουσα αν με συμβουλευατε τι ειδους ψυχολογικη βοηθεια απο ειδικο μπορει να βοηθησει εναν ανθρωπο με χαμηλη αυτοπεποιηθηση και αισθηματα μειονεξιας. Ειμαι 18 χρονων, εχω αποβαλει απο τη ζωη μου ανθρωπους που με υποτιμουσαν αλλα η ψυχοσυνθεση σου δεν αλλαζει αν πρωτα εσυ ο ιδιος δεν αλλαξεις. Για αυτο σας ρωτησα για τα παραπανω.

Σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να ειπωθεί ότι μακροπρόθεσμα σταθερά αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω αλλαγής των αντιλήψεων στα πλαίσια καλύτερης κατανόησης του εαυτού και αντικειμενικότερης προσέγγισης της πραγματικότητας, βασισμένης στη διευρυμένη γνωστική βάση. Όσον αφορά τις πληροφορίες για επίσημη ταξινόμηση των ψυχολογικών παρεμβάσεων και την περιγραφή του, αυτά βρίσκονται στη στήλη http://www.psychologia.gr/therapy/psychotherapy.htm . Ενώ η έμπρακτη χρησιμότητά τους απεικονίζεται περισσότερο στη στήλη http://www.psychologia.gr/guestb/category.php?id=12νατασα    19/12/2014 00:41
Γεια σας γιατρε Πριν 7,5 χρονια επισκεφθηκα μια μοναδα δημοσιου νοσοκομειου, οπου γινονται συνεδριες ψυχοθεραπειας. Ενιωθα πολυ ασχημα, εκλαιγα πολλες φορες την ημερα. Προερχομαι απο συντηρητικη οικογενεια, ομως με τις σπουδες σε αλλη πολη ανοιξε το μυαλο μου. Οταν γυρισα απο σπουδες θεωρουσα σιγουρο οτι θα μαραζωσω στη γενετειρα μου. Εκει λοιπον, εκανα και μια σχεση η οποια δεν ηταν καθολου καλη αλλα ημουν εγκλωβισμενη στη σεξουαλικη απολαυση που μου προσεφερε, αλλα οχι μονο σε αυτο. Το ατομο αυτο γινοταν αλλος ανθρωπος οταν του ζητουσα να χωρισουμε και με απειλουσε οτι θα θαρθει στο σπιτι μου και θα σπασει την πορτα. Εγω εμενα με τους γονεις μου και φοβομουν να τους το πω διοτι δεν ειναι συζητησιμοι και δρουν απερισκεπτα και υπερβολικα, οποτε δεν τους εμπιστευομουν. Ετσι, πηγα σ\\\\\\\' αυτη τη μοναδα. Εκει η θεραπευτρια μου εκλεινε ραντεβου καθε 20 μερες περιπου. Δε με ενημερωσε ποτε για το τι ακριβως κανουμε. Εγω ακολουθουσα τυφλα, ομως της ελεγα οτι θελω ναρχομαι συχνοτερα. Κατι τετοιο δεν εγινε, σα να μιλουσα σε τοιχο. Επισης δε μου ειπε ποτε ποσο μπορει να διαρκεσει η θεραπεια μου, παρολο που ρωτουσα. Αντιθετως, χαμογελουσε οταν τη ρωτουσα. Δεν ξερω γιατι. Αποφασισα και γω να μετακομισω σε αλλη πολη και να πηγαινοερχομαι για τις συνεδριες. Η μετακομιση εγινε διοτι δε μπορουσα να διαχειριστω αλλιως σχεση, γονεις, δουλεια. Τη συγκεκριμενη θεση την ειχα αρνηθει στο παρελθον γιατι εβγαιναν μονο τα βασικα εξοδα. Οταν το ειπα αυτο στη θεραπευτρια δεν εδωσε σημασια. Περιμενα απο κεινη να νιωσω οτι με στηριζει αλλα δεν το ενιωθα. Ομως συνεχισα. Επισης χωρισα πριν καν μετακομισω. Αυτα τα μεγαλα κενα μεταξυ των συνεδριων μου ξεχειλωναν το συναισθημα. Αναστατωθηκε ο ψυχισμος μου αλλα περνουσε πολυς χρονος απο τη μια συναντηση στην αλλη με αποτελεσμα να ειναι μπαγιατικα αυτα που ειχα να πω. Και οντως, βρωμουσαν μπαγιατιλα. Ετσι εγινα και γω μια που ασχολουνταν με περσινα ξινα σταφυλια, μπουρδουκλωθηκαν ολα στον εγκεφαλο μου, γυρισα στους γονεις μου, εμεινα ξεχωριστα απ\\\\\\\' αυτους για να μη με βλεπουν, κοιμομουν μερα νυχτα, ετρωγα ο,τι χωρουσε το στομαχι μου και παντα παραπανω. Υπεφερα οσο ποτε πριν, δεν το ευχομαι σε κανεναν, γυρισα στις παρεες του σχολειου, μισησα ολους τους γυρω μου, ασχημυνα πολυ. Γιατρε, να σας ρωτησω: αυτο ειναι η ψυχοθεραπεια; να μιλας και να μη σ\\\\\\\'ακουν; να σου λενε για περασμα στην πραξη οταν στην πραγματικοτητα το περασμα το προκαλουν αυτοι;θεωρειτε οτι τοχω παρει στραβα;εχω ενα χρονο να πατησω εκει, εκεινη με περιμενε αλλα εγω εκοψα. Εχω ηρεμησει. Θελω να της πω τι μου εκανε. Να της πω οτι ειναι επικινδυνη. Θελω να το πω και σ\\\\\\\' αλλους. Να μην περασουν αλλοι αυτα που περασα εγω στα χερια της. Στα καλυτερα χρονια της ζωης ενος ανθρωπου εζησα τη στερηση και τη φυλακη και την απογνωση. Ημουν ζωντανη κοπελα αλλα ειχα κανει το λαθος να σπουδασω κατι που δε μ\\\\\\\' αρεσε με αποτελεσμα να μη θελω να δουλεψω σε αυτο. Της το ειπα, για να με στηριξει να ξεκινησω τη σχολη που μου αρεσε. Επεμενε να κανω κατι σχετικο με αυτο που σπουδασα. Μηχανικα το σπουδασα. Ποτε δε μ\\\\\\\' αρεσαν οι επιστημες, μ\\\\\\\'αρεσε η καλλιτεχνια, η διακοσμηση.Της το ειπα. Τρυπια τ\\\\\\\' αυτια της, τρυπια. Τι αλλο να σας πω. Σας κουρασα. Σημερα κανω μαθηματα στα ιεκ και σιχαινομαι τη δουλεια μου. Ποσο ν\\\\\\\' αντεξω; στο μηνα πανω καταρρεω. Δασκαλος και να μην τ\\\\\\\' αγαπας; τι να κανω στη ζωη μου; δεν υπαρχει φραγκο, δεν υπαρχει κατι αλλο που να ξερω να κανω, περασαν τα χρονια και ουτε να κανω σχεση θελω. Εχω αναισθητοποιηθει εντελως. Η λιμπιντο πιο χαμηλα δεν παει. Τι να κανω για να γινω οπως παλια; θελω τον εαυτο μου πισω. Δεν τον βρισκω, παει χαθηκε. Και φταιει αυτη που η δουλεια της ειναι να βοηθαει

Η προσπάθεια απόλυτης απόδοσης των ευθυνών σε άλλους από έναν ενήλικα συνήθως υποδηλώνει την έλλειψη κινήτρων ή σιγουριάς για προσωπικές ενέργειες. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι πανάκεια, δεν είναι ένα μαγικό χάπι, το οποίο θα είναι αποτελεσματικό σε κάθε χρήση και σε οποιαδήποτε μορφή, αλλά είναι μια μέθοδος, ένα εργαλείο οι συνέπειες χρήσης του οποίου σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από τη δεξιότητα, από την προσωπικότητα και από τα εσωτερικά σύνθετα κίνητρα του ανθρώπου που το χρησιμοποίει ή διαχειρίζεται ως ειδικός. Οπότε, όταν οι ενέργειες ή η μεθοδολογία ενός ειδικού, όπως και του ειδικού σε οποιονδήποτε άλλο τομέα, δεν προσφέρει αναμενόμενα αποτελέσματα ή συναισθηματική ικανοποίηση, ο συγκεκριμένος ενδιαφερόμενος καλείται να επιλέξει κάποιον άλλον ώστε ο προσφερόμενος τρόπος να συμπέσει με τις προσδοκίες του, εφόσον αυτές συμπίπτουν με την πραγματικότητα. Και αυτό, διότι αρκετοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ψυχολογική παρέμβαση ως ένα θαυματουργό εργαλείο, το οποίο μπορεί να τους προσφέρει άμεση και οριστική ανακούφιση και σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς κιόλας την προσωπική τους προσπάθεια και χωρίς τη δική τους ικανότητα διαχείρισης της ενήλικης τους πραγματικότητας.Άρτεμις    12/12/2014 15:40
Κ.Κοτανίδη εσείς ποία μέθοδο ψυχοθεραπείας εφαρμόζετε στους ασθενείς σας;η\\\\\\\' εφαρμόζεται ένα συνδυασμό;

Προσπαθώ να εφαρμόσω τη μέθοδο αυτογνωσίας, η οποία στοχεύει στην απαλλαγή από τη συναισθηματική εμπλοκή (ανασφάλειες) κατά την εκτίμηση των καταστάσεων, στην πληρέστερη και αντικειμενικότερη προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, στην κατανόηση και αποδοχή του εαυτού χωρίς συνηθισμένα και χειριστικά συναισθήματα ντροπής και μειονεξίας ώστε το άτομο να είναι σε θέση να προσανατολίζεται ευστοχότερα στην καθημερινότητά του, να διαμορφώνει τις καταστάσεις σύμφωνα με πραγματικές του ανάγκες και να αντιμετωπίζει τους όποιους προβληματισμούς βάσει της λογικής «αιτία-συνέπεια» που επιτρέπει το πέρασμα από απογοήτευση και απαισιοδοξία σε δραστικότητα σε ορθολογική βάση.Σελίδες:   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>