ΔιαταραχέςΘεραπείαGuestbookΦάρμακαe-mailΔημοσιεύσειςΒιογραφικόForum

Ο σκοπός της σελίδας .

Η σελίδα αυτή στοχεύει την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα ψυχιατρικά θέματα .

Στην Ελλάδα η ψυχιατρική και οι παθήσεις που απαιτούν την επέμβαση ψυχιάτρου προκαλούν δικαιολογημένο δέος από την πλευρά του γενικού πληθυσμού λόγο αρνητικής εντύπωσης της ψυχιατρικής των περασμένων ετών και έλλειψης απαραίτητης πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο χώρο αυτό . Και οποιαδήποτε πληροφόρηση και να υπάρχει , αφορά κυρίως καινούρια φαρμακευτικά σκευάσματα , χωρίς να αγγίζει τις δυνατότητες της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης των ψυχιατρικών περιστατικών . Δυστυχώς και από την πλευρά των ψυχιάτρων υπήρξαν σφάλματα που δεν ευνοούσαν την ανάπτυξη εμπιστοσύνης του κοινού . Η ακραίες και απόλυτες στάσεις των οπαδών   της φαρμακευτικής θεραπείας και ψυχοθεραπευτικής θεραπείας και οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ τους προκάλεσαν  το φαινόμενο της αναγνώρισης του δικαιώματος ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης μόνο από τους ψυχολόγους που , με τη σειρά τους , απωθούσαν τους ψυχιάτρους από το χώρο αυτό .

Από την άλλη – χαμηλό επίπεδο μόρφωσης και βιοτικού επιπέδου περασμένων ετών οδηγούσαν  σε προβολή κυρίως ψυχωτικών εκδηλώσεων , αφήνοντας στο περιθώριο αγχώδεις διαταραχές , που είναι χαρακτηριστικά σημάδια των αναπτυγμένων κοινωνιών . Η αύξηση εμφανίσεων αυτών των διαταραχών συνοδεύει των ρυθμό ανάπτυξης της κοινωνίας . Συνεπώς σήμερα έχουμε να αντιμετωπίζουμε  φαινόμενο καθυστερημένης αντίληψης κινδύνου δευτερεύουσας σημασίας  , κατά την παλιά αντίληψη , διαταραχών οι οποίες όμως κατά την ανάπτυξη της κοινωνίας μας και την ένταξη της χώρας στον όμιλο αναπτυγμένων χωρών τείνουν να κυριαρχήσουν  στο χώρο δημόσιας υγείας όσο από την πλευρά συχνότητας εμφανίσεων τόσο και από την άποψη δαπανών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους και απώλειες ημερομισθίων .

Το επόμενο στάδιο  λειτουργίας της σελίδας αυτής είναι προσέλκυση των ειδικών του χώρου ψυχιατρικής και ψυχολογίας και πρόσφορα δυνατότητας ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών μέσο του Internet , αποφεύγοντας τα πολυδάπανα συνέδρια και συμπόσια και δίνοντας τη δυνατότητα της άμεσης πληροφόρησης και συμμετοχής σε όλους ενδιαφερόμενους ανεξαρτήτως της επιστημονικής τους ιδιότητας και κατάρτισης . Έτσι θα δοθεί ευκαιρία στους φοιτητές , ειδικευόμενους , επαρχιακούς ιατρούς όλων των ειδικοτήτων , και ψυχολόγους να παρακολουθήσουν της εξελίξεις στο χώρο της ψυχιατρικής και ψυχολογίας χωρίς να διακόπτουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες . Στο άμεσο μέλλων προβλέπεται παραχώρηση δυνατότητας δημοσιεύσεων των εργασιών από τους ενδιαφερόμενους .