ΔιαταραχέςGuestbookΦάρμακαe-mailΣκοπόςΔημοσιεύσειςΒιογραφικόForum

 

ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάγκη για την ανεύρεση βραχύτερων χρονικά και επομένως και λιγότερο δαπανηρών μορφών ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας οδήγησε στην εμφάνιση διαφόρων τύπων ψυχοδυναμικής παρέμβασης , με διαφορετικά ονόματα που τους έδωσαν οι ιδρυτές τους (Sifneos , Malan , Mann , Dnavloo κ.α.) που μπορούν όμως να καλυφθούν κάτω από το γενικό όνομα βραχεία (ψυχο)δυναμική ψυχοθεραπεία .Κοινά χαρακτηριστικά όλων των βραχειών δυναμικών ψυχοθεραπειών είναι : 1) Ο περιορισμέμος - "βραχύς" -αριθμός συνεδριών που ποικίλλει μεταξύ 10-30 , με εξαίρεση τη θεραπεία του Malan που διαρκεί μέχρι και ένα χρόνο (με εβδομαδιαίες συνεδρίες ). 2) Ο προσδιορισμός από την αρχή συγκεκριμένης περιοχή σύγκρουσης και ο εστιασμός σ'αυτήν χωρίς την προσπάθεια για πιο εκτεταμένη ανάλυση όπως στην ψυχανάλυση και την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία . 3) Η μεγάλη χρήση "αντιπαράθεσης"κατά μέτωπο δηλ.αντιμετώπισης της συγκεκριμένης σύγκρουσης του ασθενή με συνεπακόλουθο επώδυνο άγχος και κατάθλιψη. 4) Η άμεση και ενεργητική στάση του θεραπευτή με παρεμβάσεις και συνεχή προσπάθεια διατήρησης της προσοχής του ασθενή στη συγκεκριμένη περιοχή σύγκρουσης-εστία .

Φυσικά , όπως και στις άλλες ψυχοδυναμικές θεραπείες , οι ασθενείς πρέπει να μπορούν να ενδοσκοπούν και να σκέφτονται ψυχολογικά , να είναι κινητοποιημένοι για αλλαγή και να έχουν ισχυρό εγώ που να μπορεί ν'αντέξει το άγχος της θεραπείας .

Θα πρέπει , βέβαια , να σημειώσουμε ότι στα σχήματα βραχείας ψυχοθεραπείας εκτός της βραχείας δυναμικής , περιλαμβάνονται και άλλες ψυχοθεραπείες , όπως η επείγουσα ψυχοθεραπευτική παρέμβαση ή παρέμβαση σε κρίση (κυρίως συμβουλευτικής-υποστηρικτικής κατεύθυνσης) , οι περισσότερες από τις συμπεριφορικές συζυγικές ή οικογενιακές θεραπείες , η γνωστική θεραπεία , η διαπροσωπική θεραπεία κ.α. που είναι επίσης σύντομες χρονικά θεραπείες .