ΔιαταραχέςGuestbookΦάρμακαe-mailΣκοπόςΔημοσιεύσειςΒιογραφικόForum

 

ΟΜΑΔΙΚΗ  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Είναι η μορφή της ψυχοθεραπείας , όπου προσεκτικά επιλεγμένοι ασθενείς τοποθετούνται σε μια ομάδα , που καθοδηγείται από ένα εκπαιδευμένο ψυχοθεραπευτή , με σκοπό να βοηθήσει ο ένας ασθενής τον άλλο , ώστε να επέλθει αλλαγή στη συμπεριφορά ή/και στην προσωπικότητά τους .

Το μέγεθος της ομάδας κυμαίνεται από τρία ως δεκαπέντε μέλη , με άριστο τα έξι ως δέκα μέλη . Οι περισσότεροι θεραπευτές συγκεντρώνουν την ομάδα μια φορά τη βδομάδα για μια διάρκεια μιας ως δύο ωρών και κατά μέσο όρο μιάμισης ώρας . Η σύνθεση της ομάδας , ιδιαίτερα των "νευρωτικών" και ατόμων με διαταραχές της προσωπικότητας , θα πρέπει να είναι ισορροπιμένη στην ηλικία , στο φύλο και στο είδος των ψυχικών συγκρούσεων των μελών της , ώστε να υπάρχει και ποικιλία και έλλειψη ακραίων καταστάσεων και διαφορών .

Οι διεργασίες που αναπτύσσονται ειδικά στην ομάδα είναι : 1) Ο έλεγχος της πραγματικότητας , που βελτιώνεται συμαντικά με τη βοήθεια όλων των μελών . 2) Η μεταβίβαση , που ιδιαίτερα στην ομαδική ψυχοθεραπεία είναι πολλαπλή προς τα διάφορα μέλη και τον θεραπευτή ή και συλλογική προς την ομάδα σαν να είναι η ίδια μια μεταβιβαστική μορφή . 3) Η ταυτοποίηση , που συμβαίνει σε πολύ έντονο βαθμό . 4) Η παγκοσμιότητα , που βοηθά τον ασθενή να δει ότι τα προβλήματά του είναι προβλήματα και άλλων ατόμων . 5) Η πίεση της ομάδας , για αλλαγή της δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς των μελών της .6) Η συνοχή , που είναι το αίσθημα ότι όλοι ανήκουν στην ίδια ομάδα , δέχονται ο ένας τον άλλο και εργάζονται υπεύθυνα για τον ίδιο σκοπό . 7) Η διαπροσωπική μάθηση , που βασίζεται στις διορθωτικές συναισθηματικές εμπειρίες των μελών . 8) Οι ερμηνείες , που δίνονται από τον θεραπευτή και ακόμη σημαντικότερο από τους ίδιους (που έτσι γίνονται και πιο εύκολα δεκτές και είναι πιο αποτελεσματικές). 9) Η εκτόνωση συναισθημάτων και η κάθαρση .